Streszczenia

Poniżej znajdują się streszczenia katechez, jakie są przygotowywane dla wszystkich uczestników katechizmu korespondencyjnego.
          # I Komunia Święta

          # Stary Testament